in , ,

Profeția Sfântului Nil Athonitul

Despre Antihrist și sfârsitul lumii…

Sfântul Nil „Izvorâtorul de Mir” din Muntele Athos s-a născut în Grecia, într-un sat numit Sfântul-Petru, dioceza Zakoneia. El a fost crescut de unchiul sau, ieromonahul Macarie. La vârsta potrivită a fost tuns călugăr, apoi hirotonit ierodiacon și mai târziu ieromonah.

Râvna pentru mai aspre nevoințe monastice i-a călăuzit pe unchi și nepot spre Muntele Athos, unde Macarie și Nil au trăit în ascetism într-un loc numit Sfintele Stânci. După moartea Sf. Macarie, părintele Nil, arzând de zel pentru nevoințele duhovnicești mult mai aspre, s-a retras într-un loc aproape inaccesibil pentru orice ființă vie.

La plecarea sa la Domnul în anul 1651, Sf. Nil a fost învrednicit de curgere bogată de mir vindecător, pentru care creștinii veneau să-l ia din cele mai îndepărtate ținuturi.

Sfântul Nil lăsat în urmă o profeție uimitor de corectă referitoare la care va fi starea Bisericii în mijlocul sec. al XX-lea și la felul cum vor fi oamenii atunci. Printre invențiile pe care le-a profețit sunt telefonul, avionul și submarinul. El a mai atras atenția și asupra faptului că mintea omului va fi întunecată de patimile trupului iar „necinstea și fărădelegea vor prinde putere”. Bărbații nu se vor mai distinge de femei din cauza „lipsei smereniei în îmbrăcăminte și purtarea părului”. Vor rămâne puțini oameni evlavioși și cu frică de Dumnezeu și cei mai mulți se vor abate de la calea cea dreaptă neavând povățuitori.

Mai jos cităm din profețiile sale:

„Când se va înmulți fărădelegea, se vor aduna toate păcatele și fărădelegile lumii și se vor încuiba într-o necurată fiică a desfrânării, care va fi lacăș al preacurviei, mamă a tuturor fărădelegilor și a spurcatului Antihrist și va fi o femeie necurată și preîntinată în toata viața ei. În această femeie prea desfrânată se vor aduna toate fărădelegile lumii din care se va naște fiul pierzării, Antihrist.

Din pricina lipsei harului Duhului Sfânt de la oameni, pentru păcatele lor, se vor aduna în pântecele ei toate fărădelegile oamenilor. După nașterea lui Antihrist va veni toata lipsa în lume. Întâi, va lipsi dintre oameni dragostea, unirea, curăția și frica lui Dumnezeu. Orașele vor fi lipsite de păstori și de povățuitori credincioși. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de episcopi, de duhovnici și de preoți evlavioși, așa cum au început încă de pe acum a lipsi.

La urmă se va arăta și necuratul Antihrist, după creșterea vârstei lui, și se va umplea de satanicească putere, ca să facă semne și minuni cu vrajitoriile lui înaintea oamenilor pătimași. Dar peste oamenii cei sfinți nu va avea nici o putere să-i amăgească cu vrăjile lui, ci numai pe cei întunecați de patimi. La început se va arăta blând, ca să plece popoarele la înșelăciunea lui, și să-l puna împărat. De asemenea, se va arata cu pace și smerenie, ca să i se închine toți, fiindcă hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor; caci, când se vor tulbura oamenii, atunci el se va bucura. 

Lumea se va tulbura prin uitarea credinței și lipsa fricii de Dumnezeu. Căci atunci vor stăpâni în lume desfrânarea, preacurvia, sodomia, iubirea de avere, iubirea de bani, pomenirea de rău, zăvistia, uciderea de oameni, beția, avortul, stricarea familiei și celelalte greutăți. Toate acestea vor cuprinde întreg pământul și vor stăpâni toate orașele și satele, pentru că nu se va găsi atunci alt om vrednic să împărătească lumea. Atunci când vor păcătui toți oamenii, vor crede că își lucrează mântuirea lor.

Atunci, în vremea lui Antihrist, se vor defăima Bisericile lui Dumnezeu și Sfânta Evanghelie și va fi multă lipsă în lume. Adică: semne și arătări de la Dumnezeu, foamete îndoită, atât de hrană trupească cât și sufletească și de învățătura dreptei credințe. Căci se va încuia cerul ca în vremea lui Ilie și nu va ploua pentru fărădelegile oamenilor. Apoi vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, că nu se va găsi un om drept, cu fapte bune, ca să-i învețe cuvântul mântuirii.

În vremea aceea se va ridica binecuvântarea lui Dumnezeu de la mâncăruri și băuturi, căci cu cât vor mânca mai mult, cu atât mai mult vor flămânzi. Atunci se va zămisli răutatea Satanei în inimile oamenilor și va viețui păgânătatea cu pecetea lui Antihrist, căci se va ridica darul lui Dumnezeu de la oameni, precum zice Sfânta Scriptură: „Nu va rămâne Duhul Meu în oamenii aceștia în veci, pentru că sunt numai trup” (Facerea 6,3).

Atunci se vor împuțina oamenii pe pământ, vor slăbi și vor muri cei pecetluiți de Antihrist ca păsările pe drumuri și vor mânca oamenii trupuri de oameni morți, nemaiputând suferi lipsa și foamea. Iar întelesul peceții lui Antihrist este acesta: „Al meu ești, iar eu sunt al tău; de bună voie vii la mine, iar nu de silă”. Vai și amar de cei pecetluiți de Antihrist. Atunci se va face mare tulburare în lume. 

Căci auzind oamenii că în alte părți este pace, se vor muta acolo, dar, dimpotrivă, vor găsi mai multa lipsă și vor auzi de la locuitorii locului aceluia, zicând: „Cum ați venit în acest loc blestemat, unde n-a mai rămas între noi înțelegere omenească?”. Atunci vor înceta oamenii de a se mai muta din loc în loc. Iar din cauza fierberii mării și a focului de sub pământ, se va desființa pământul, adică se va usca și nu va răsări iarbă; copacii nu vor odrăsli vlăstare și izvoarele apelor vor seca, iar animalele și păsările vor muri de aburii mărilor și a pucioasei.

Însă purtând Dumnezeu grijă de mântuirea tuturor oamenilor cu bună voință, va trimite atunci pe pământ pe cei trei sfinți: Ilie, Enoh și Sfântul Ioan Evanghelistul, ca să propovăduiască, să întoarcă la dreaptă credință și să învețe pe cei puțini care vor să se mântuiasca. Căci cei ce nu se vor pecetlui cu pecetea lui Antihrist, vor moșteni Împărăția cerurilor, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci și se vor izbăvi de osânda iadului. Dacă flămânziți, răbdați, că Dumnezeu vă va trimite ajutorul Său dintru înălțime. Iar oamenii vor zice: iată că cei ce s-au pecetluit cu pecetea lui Antihrist sunt mulțumiți. Dar sfinții le vor zice: ce mulțumire este aceasta la însemnarea peceții celei pierzătoare, care cu înșelăciune i-a înșelat, nesimțitori fiind, că nu-și cunosc mântuirea lor? Atunci văzând Antihrist pe cei trei prooroci propovăduind adevărul și arătând înșelăciunea lui, se va mânia și va porunci slugilor sale să-i aducă înaintea lui. Și întâi are să-i ademenească, zicând: „Pentru ce voi nu vreți să vă pecetluiți cu pecetea împărătească?” 

Atunci ei îl vor ocări în față, pentru înșelăciunea lui, zicându-i: „O, amăgitorule și înșelătorule Antihrist, nu-ți ajunge că ai pierdut atâtea suflete, ci ne silești și pe noi să te ascultăm? Blestemată este pecetea ta și slava ta și cu pierzarea ta a venit sfârșitul lumii …” Iar spurcatul auzind ocările lor și blestemurile pe care le rostesc sfinții, singur va lua sabia și-i va tăia… Iar după moartea lor va porunci slujitorilor lui să facă cumplite răutăți, adică: curvii, preacurvii și cumpărări de copii, și vor curvi pe drumuri. 

Și pentru răutatea lor își vor pierde cuviința omenească, și o să-și iasă din minți, pentru multa nestăpânire a curviei. Se vor face scurți la stat ca dracii, fiindcă firea dracilor este scurtă și rotundă. Că firea dracilor cu a oamenilor răi se va uni la scurțimea vârstei și până la cinci palme înălțimea lor. Și se vor face oamenii mai vicleni decât dracii, fiindcă dracii n-au trup ca să curvească și să ucidă, ci numai gânditor îndeamnă pe oameni.

Atunci Antihrist se va bucura foarte mult, ca și-a împlinit scopul lui cel rău (…) și acolo unde se va bucura el și se va veseli va veni sabia cea cu două tăișuri, de sus, și-l va sfărâma, și spurcatul lui trup va fi aruncat în veșnică muncă, unde se va munci împreună cu sufletul cel necurat al lui”.

Sursa: cuvantul-ortodox

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Loading…

0

Video-ul muzical de Duminică

Insula vrăjitoarelor din Suedia